Kvalitet skal merkes

Skip to main content

BakerSkolen 2017

BakerSkolen 2017

BakerSkolen er en skreddersydd skole for bakere, som skal bidra til en videre utdanning og utvikling av egne ferdigheter og kunnskaper innen bakerfaget.

Formålet er å gi deltagerne en god forståelse innen bruk og sammensetning av ulike råvarer, hvor kreativ bruk og inspirasjon vil være viktige elementer gjennom hele skolen.

BakerSkolen består av 3 moduler à 2 dager og 1 modul à 3 dager hvor siste samling blir en inspirasjonstur.

Kursdeltagere bør ha svennebrev eller fagbrev.

Kursansvarlige: Geir F. Engelbrethsen, Tore Holt, Jonas R. Jensen og Morten Veiby

Omfang: 3 treff à 2 dager og 1 treff à 3 dager over 1 år.

Deltagere: 12 kursdeltagere følger hverandre gjennom hele bakerSkolen

Pris: kr 15.000,- per deltager

De fire tema modulene er:

Basic

Sted: Idun, Hvam

Kursholdere: Tore Holt

Tid: 25. og 26. Januar 2017

Surdeig

Sted: Idun, Hvam

Kursholdere: Jonas R. Jensen

Tid: 26. og 27. April 2017

Moderne Bakst

Sted: Idun, Hvam

Kursholdere: Jonas R. Jensen og Morten Veiby

Tid: 6. og 7. September 2017

Inspirasjon fra Europa

Sted: Puratos, Brussel

Tid: 29. November - 1. desember 2017

BakerSkolen inkluderer:

- 2 arbeidsskjorter og forstykke

- Deigtermometer

- Råvarer

- Profesjonelle internasjonale og nasjonale Bakemestere

- Resepthefte

- Tilgang til resept- og kalkyleverktøyet Bake-it

- Support og oppfølging gjennom hele skoleåret

- Lunsj og middager

- Reise og opphold 3-dagers inspirasjonstur til utlandet

Overnatting og reisekostnader til/fra Oslo dekkes av kursdeltagerne

Påmeldingsfristen er 1. November 2016. Vi anser påmelding som bindende dersom vi ikke har fått skriftlig avbestilling innen 15. desember 2016.

Påmeldingsblankett til "BakerSkolen" sendes på mail med alle opplysninger til: geir.f.engelbrethsen@idun.no

Ved mottatt påmelding sende bekreftelse og faktura vedrørende din deltagelse.

Related files