Kvalitet skal merkes

Skip to main content

KonditorSkolen 2017

KonditorSkolen 2017

KonditorSkolen er en skreddersydd skole for konditorer som skal bidra til en videre utdanning og utvikling av egne ferdigheter og kunnskaper innen konditorfaget. Formålet er å gi deltakerne en god forståelse innen bruk og sammensetning av ulike råvarer, hvor kreativ bruk og inspirasjon vil være viktige elementer gjennom hele skolen. KonditorSkolen består av 4 temamoduler á 2 dager hvor siste samling blir en inspirasjonstur til utlandet.

Kursansvarlige: Geir F. Engelbrethsen og Knut Harald Sørdal

Omfang: 3 moduler á 2 dager og 1 modul á 3 dager over 1 år

Deltakere: 14 kursdeltakere følger hverandre gjennom hele KonditorSkolen.

Pris: kr 16.500,- per deltaker

De fire tema modulene er:

The Touch

Sted: Idun Hvam

Kursholdere: Knut Harald Sørdal og Kenneth Aas - Idun Industri

Tid: 14. og 15. februar 2017

In the time

Sted: Idun Hvam

Kursholdere: Peter Kofod - Odense Danmark

Tid: 4. og 5. april 2017

Modern Cakes

Sted: Idun Hvam

Kursholdere: Tony Olsson - Kåkå Sverige

Tid: 29. og 30. august 2017

Inspiration from Europe

Sted: Puratos Brussel

Kursholdere: David Redon - Belcolade Belgia

Tid: 29. november - 1. desember

KonditorSkolen inkluderer:

- 2 arbeidsskjorter og forstykke

- Råvarer

- Profesjonelle internasjonale og nasjonale konditormestere

- Resepthefte

- Tilgang til resept- og kalkyleverktøyet Bake-it

- Support og oppfølging gjennom hele skoleåret

- Lunsj og middager

- Reise og opphold 3-dagers inspirasjonstur til utlandet

Påmeldingfristen er 15. november 2017. Vi anser påmelding som bindende dersom vi ikke har fått skriftlig avbestilling innen 31. desember 2016.

Påmeldingsblankett til "KonditorSkolen" sendes på mail med alle opplysninger til: geir.f.Engelbrethsen@idun.no

Ved motatt påmelding sendes bekreftelse og faktura vedrørende din deltagelse.

Kurset er fullbooket for 2017, men nye muligheter kommer i 2018.

Related files