Kvalitet skal merkes

Skip to main content

Kvalitet skal merkes

Kvalitet skal merkes!

Idun Industri AS skal være en foretrukket leverandør fordi vi fremstår som trygge og etterrettelige i våre kvalitetsvurderinger og kvalitetssystemer. Gjennom godkjenning, overvåking og forbedring av de ulike prosessene skal vi sikre at Idun Industri AS leverer trygg og sikker mat med riktig kvalitet.

Som en del av Orkla-konsernet har Idun Industri AS implementert Orkla Foods Safety Standard (OFSS). Kravene i denne standarden er minimum på samme nivå som kravene i BRC. Idun Industri AS sine to produksjonsanlegg i Norge er i tillegg sertifiserte etter BRC. Kvalitetsarbeidet hos Idun Industri AS skal sikre at det er trygt å handle ingredienser og ferdige produkter hos oss.

Idun Industri AS sikrer at alle råvarer så vel som produkter er frie for genmodifiserte organismer (GMO).

Allergenhåndtering ligger som en styrende grunnforutsetning og Orkla Allergen Management Guidelines gir rammene for Idun Industri AS sin håndtering av allergener.

Tilbakemeldinger fra kunder står sentralt i vårt forbedringsarbeid.