Orkla Foods Safety Standard

Som en del av Orkla-konsernet har også Idun Industri AS implementert
OFSS – Orkla Foods Safety Standard.

 

Gjennom godkjenning, overvåking og forbedring av de ulike prosessene
skal vi sikre at Idun Industri alltid leverer trygg mat med riktig kvalitet!

Kvalitet skal merkes. Mann som knar en deig.

OFSS – Orkla Foods Safety Standard

Som en del av Orkla-konsernet har Idun Industri AS implementert OFSS – Orkla Foods Safety Standard. Denne bygger på den internasjonalt anerkjente standarden for trygg mat fra BRC – British Retail Consortium, og er videreutviklet av Orklas sentrale avdeling for mattrygghet for å dekke alle risikoforhold som er spesielt viktige for Orklas matvareproduksjon. Alle matvarer Orkla lanserer, har i utviklingsprosessen gjennomgått en grundig risikovurdering for å kartlegge og kontrollere potensiell helsefare knyttet til emballasje, ingredienser og bruk.

Idun Industri AS følges opp gjennom egne revisjoner utført av Orklas mattrygghetsteam. I tillegg insisterer Orkla på at alle leverandører skal overholde konsernets strenge retningslinjer for trygg råvareproduksjon. Kravene i denne standarden er minimum på samme nivå som kravene i BRC.

Våre to produksjonsanlegg i Norge er i tillegg sertifiserte etter BRC sine krav. Kvalitetsarbeidet vi utfører skal sikre at det er trygt å handle ingredienser og ferdige produkter hos oss. Idun Industri AS sikrer også at alle råvarer, så vel som produkter, er helt frie for GMO – genmodifiserte organismer. Dessuten er allergenhåndtering en styrende grunnforutsetning, og Orkla Allergen Management Guidelines gir rammene for vår håndtering av allergener.

Tilbakemeldinger fra kunder står sentralt i vårt forbedringsarbeid.

 

Dokumentasjon:

BRC Sertifikat 2018, Idun Hvam

BRC Sertifikat, Idun Rakkestad

Debio Sertifikat