Mattrygghet og produktsikkerhet

Mattrygghet er like viktig for oss som for deg som kunde av oss. Vi stiller høye krav til hvor råvarene vi benytter dyrkes, produseres og transporteres.

Mannskriver om mattrygghet på en skjerm.

Som en del av Orkla-konsernet har Idun Industri AS implementert Orkla Food Safety Standard som inneholder alle kravene i den internasjonalt anerkjente standarden for trygg mat.

Kvalitet skal merkes gjennom mattrygghet

Kvalitetsarbeidet vi utfører skal sikre at det er trygt å handle ingredienser og ferdige produkter hos oss.

Vi sikrer også at alle råvarer, såvel som ferdige produkter, er helt frie for GMO – genmodifiserte organismer. Dessuten er allergenhåndtering en styrende grunnforutsetning, og Orkla Allergen Management Guidelines gir rammene for vår håndtering av allergener.

Vi stiller meget høye krav til våre leverandører som er nøye valgt og kontrollert av oss gjennom kvalitets-revisjoner i samsvar med Orklas retningslinjer.

En av styrkene våre er at vi alltid etterspør analyse sertifikater for såkalte risikoprodukter. I tillegg har vi egen kvalitetskontroll når produkter ankommer våre lagre, for eksempel av varer som nøtter, frø og tørket frukt.

Tilbakemeldinger fra kunder står sentralt i vårt forbedringsarbeid for mattrygghet og produktsikkerhet.

 

OFSS – Orkla Food Safety Standard

Som en del av Orkla-konsernet har Idun Industri AS implementert OFSS – Orkla Food Safety Standard.

Denne inneholder alle kravene i den internasjonalt anerkjente standarden for trygg mat, BRC – British Retail Consortium.  Alle matvarer Orkla lanserer har i utviklingsprosessen gjennomgått en grundig risikovurdering for å kartlegge og kontrollere potensiell helsefare knyttet til emballasje, ingredienser og bruk.

Idun Industri AS følges opp gjennom egne revisjoner utført av Orklas mattrygghetsteam.

 

BRC sertifiseringer hos Idun Norge

Våre produksjonsanlegg i Norge er i tillegg sertifiserte etter BRC-standarden, der egen produksjon, samt ingredienser (handelsvarer) til bakeribransjen og annen næringsmiddelbransje er omfattet i sertifiseringsomfanget.

 

Andre sertifiseringer

Vår fabrikk i Rakkestad er sertifisert for å kunne produsere i henhold til UTZ Rainforest alliance, samt RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).
Idun Industri på Hvam er Debio-sertifisertifisert.

 

Sertifiseringer for nedlastning:

Debio Sertifikat Idun, Hvam

BRC Sertifikat, Idun Rakkestad

BRC Sertifikat, Idun Hvam

BRC Sertifikat, Arne B. Corneliussen